30/01/16

CASTELAO (1886-1950)

Tal día como hoxe, 30 de xaneiro, nacía Castelao. Desde aquel lonxano 1886 moito mudou o mundo, mais ás veces, relendo as súas obras e revisitando os seus debuxos semella que a evolución non foi tal ou, cando menos, non sempre foi para mellor no noso país.

Andamos a ler nas aulas de 4º ESO o libro de relatos intitulado Cousas e imos achegarnos a partir deste vídeo a uha escolma das Cousas da vida, estampas para entender un tempo e un país.

Da lectura e do visionado tiraremos algunhas conclusións ao redor daquelas temáticas máis recorrentes no pensamento e na obra do noso autor rianxeiro.


DESPEDIDA